5 grote misverstanden over foto’s kopen

Heeft u foto's nodig voor uw website, social media campagne of flyers of brochures, dan zult u deze snel op het internet kunnen vinden. Maar het is meestal niet zo makkelijk als het lijkt. Bij het gebruik van afbeeldingen van internet kunnen er een aantal dingen misgaan waardoor er problemen kunnen ontstaan. Hier zijn de vijf grootste misverstanden over foto's kopen en licenties:

“Zonder problemen afbeeldingen van Google gebruiken”

Misverstanden over foto's kopenVaak denken gebruikers: “Als ik de foto op het internet kan vinden, dan kan ik hem vast en zeker ook gebruiken”. Maar ook voor de op het internet gevonden afbeeldingen gelden dezelfde voorwaarden en regelgeving als voor gedrukte media. Al gauw zult u er achter komen dat dit een van de grootste misverstanden over foto's kopen is.

Zelfs Google is niet het juiste adres om zomaar foto's af te halen. Google Afbeeldingen biedt alleen maar de links naar de afbeeldingen op het internet verwijzen. Maar deze afbeeldingen kunnen onder het auteursrecht en andere rechten vallen. Het risico is voor de gebruiker die de afbeeldingen wil kopiëren en voor eigen gebruik wil hebben. Het is daarom verstandiger om geen afbeeldingen van Google voor uw eigen doeleinden te gebruiken zonder dat u eerst weet welke gebruiksrechten erop van toepassing zijn!


“Een rechtenvrije afbeelding is gratis”

Misverstanden over foto's kopenIn principe zijn afbeeldingen met twee soorten licenties verkrijgbaar: Voorheen betaalde een gebruiker een licentiebedrag aan de auteur, oftewel de fotograaf of zijn agentschap, om gedurende een bepaalde periode en een speciek soort gebruik een afbeelding te mogen gebruiken. Dit wordt “licentieplichtig” genoemd. Maar omdat steeds meer gebruikers afbeeldingen op meerdere platformen gebruiken (in printvorm en op het internet) en deze langdurig willen gebruiken, is het “rechtenvrije” model in het leven geroepen en wijdverbreid. Er geldt hierbij geen tijdsbeperking meer.

De Nederlandse term waarmee de Engelse term “royalty free” is vertaald, leidt echter tot misverstanden over foto's kopen: zelfs “rechtenvrije” afbeeldingen zijn onder een licentie – maar hiervoor wordt slechts eenmalig bij aanschaf een vaste vergoeding betaald, ongeacht de gebruiksduur en gelijktijdig op verschillende manieren in te zetten.


“Rechtenvrije afbeeldingen kunnen overal voor worden gebruikt”

Misverstanden over foto's kopenOok het “onbeperkte” gebruik, waarop in verband met rechtenvrije afbeeldingen wordt gezinspeeld, behoort tot de misverstanden over foto's kopen en is vooral van toepassing op het tijdelijk onbeperkte gebruik. Maar afhankelijk van de beeldbank en de licentievoorwaarden is het gebruik niet helemaal zonder beperkingen: zo zijn er onder andere er zijn beperkingen voor het internet wat betreft de resolutie, beperkingen ten aanzien van de oplage van drukwerk en nog een aantal andere beperkingen. Deze moeten per beeldbank worden opgehelderd, aangezien er geen standaard voor deze beperkingen bestaat.


“Ik kan de mensen op de afbeeldingen een willekeurige naam geven als ik dat wil”

Misverstanden over foto's kopenDe modellen die op stockfoto's te zien zijn, worden vaak als “stand in” voor het eigen personeel gebruikt: op veel websites ziet u bijvoorbeeld een vriendelijke glimlachende jongedame met een headset in de camera kijken. Dit is ook een legitiem gebruik van een dergelijke afbeelding, omdat een afbeelding onder licentie die u van een beeldbank koopt ook is goedgekeurd voor gebruik door de erop afgebeelde personen.

Maar ook hier gelden evenwel beperkingen: Een symboolfunctie zoals hierboven geschetst mag, maar een afbeelding mag over het algemeen niet gepaard gaan met een onjuiste bewering over de persoon. De exploitant mag bijvoorbeeld niet worden aangeduid als “Anna Fleur de Boer van onze hotline”. Evenmin mag rechtstreeks worden beweerd dat een persoon een bepaald product ook gebruikt. Hier vindt u meer foto's van dames met headsets!


“Mijn webdesigner geeft me de afbeeldingen die hij voor mijn website heeft gebruikt”

Misverstanden over foto's kopenBij veel beeldbanken is de licentie een contract tussen de direct betrokken partijen, oftewel tussen de beeldbank en de gebruiker. Meestal is de licentie niet overdraagbaar, dat wil zeggen dat de gebruiker niet het recht heeft om de afbeeldingen aan de klant over te dragen voor verder gebruik. In dit geval is het vaak een pluspunt als de klant zelf de licentieovereenkomst met de beedlbank afsluit. Indien de opdrachtgever een licentiehouder is, mag hij ook een “externe medewerker”, ofwel zijn ontwerper, opdracht geven om de afbeeldingen te verwerken.

Opgemerkt dient echter ook te worden dat er beperkingen kunnen gelden voor het aantal gebruikers dat in de licenties van de desbetreffende beeldbanken is opgenomen. Niet elke beeldbank staat dit soort gebruik door een aantal mensen toe, tenminste niet op hetzelfde moment.

Afbeeldingen van IngImage.com

Wilfred van der Zwaag

Als marketingmanager richt ik mij vooral op de beeldbanken die in Nederland en België actief zijn, en zorg ik ervoor dat u altijd de nieuwste informatie en aanbiedingen krijgt. Ook kan ik u advies geven over rechtenvrije afbeeldingen, licenties, auteursrechten en gebruikstoepassingen van stockfoto's en -video's.

Stockfoto's
Logo