Google Image Search nu met stockfoto label en filter!

Op het CEPIC Congres 2019 – een fotografie-georiënteerd evenement dat vorige week in Europa werd georganiseerd – heeft Google aangekondigd dat ze werken aan een stockfoto label en filter voor Google Image Search. Het stockfoto label is een functie om stockfoto's te markeren en deze zelfs te filteren in de zoekresultaten op de zoekfunctie Google Image Search.

Ook nu nog denken veel mensen dat als ze een afbeelding nodig hebben voor een ontwerp, dat ze er gewoon op Google naar kunnen zoeken… en ze zijn in de veronderstelling dat “omdat ik de afbeelding op Google heb gevonden, is deze gratis”. Mis! En we zullen u zeggen waarom bij het beantwoorden van de vraag of u al dan niet de bij Google gevonden afbeeldingen mag gebruiken.

Met deze nieuwe ontwikkelingen in de zoekmachine van Google kunnen kopers van fotomateriaal eindelijk direct op Google zoeken en in licentie verkrijgbare stockfoto's vinden, een functie waarnaar velen hebben uitgekeken. 

Bovendien is het streven om auteursrechtelijke informatie duidelijker en inzichtelijker te maken, iets waar ook beeldbanken en beeldauteurs al jaren om vragen, om diefstal van beeldmateriaal tegen te gaan, wat schadelijk is voor henzelf en hun toeleveranciers. 

Laten we het een en ander eens op een rijtje zetten!

Een stockfoto label in Google Image Search

Op het CEPIC congres dat dit jaar van 5 tot en met 7 juni 2019 in Parijs werd gehouden, heeft Google aangekondigd een nieuwe functie te ontwikkelen om stockfoto's op hun platform te kunnen detecteren en op te zoeken.

De toekomstige nieuwe functie voegt een label toe voor licentieerbare stockfoto's die geïndexeerd worden door de krachtige Google-zoekmachine, wat inhoudt dat alle stockfoto's die in uw Google Image Search-resultaten verschijnen, duidelijk als stockfoto's zullen worden gemarkeerd.

Iets waar fotokopers baat bij hebben, zij zeggen dat ze ook een filter krijgen waarmee u uitsluitend stockfoto's voor uw zoekopdracht kunt selecteren.

In principe kunt u dan gewoon op Google zoeken naar afbeeldingen voor uw projecten. Echter, vooralsnog stellen ze dat de resultaten op hun platform geen licentiegegevens of prijzen zullen vermelden. Iedere beeldbank zal zelf moeten regelen hoe deze informatie aan de potentiële koper wordt getoond, en/of het is aan de potentiële koper om naar de website van de bron te gaan voor de benodigde informatie.

Veiliger en duidelijker Google-afbeeldingen

Deze extra functie kan een uitkomst bieden voor het zoeken en gebruiken van de online gevonden afbeeldingen voor uw ontwerpen.

We hebben u in het verleden gewaarschuwd voor de gevaren van het gebruik van Google-afbeeldingen in uw werk, en de belangrijkste reden hiervoor is dat u in de resultaten van Google Image Search niet duidelijk kunt zien voor welke afbeeldingen geen auteursrechten van kracht zijn (ongeacht of het hierbij gaat om foto's in het publieke domein of om beeldmateriaal dat met een Creative Commons-licentie gratis kan worden gebruikt) en welke afbeeldingen auteursrechtelijk zijn beschermd en onder een licentie vallen, wat inhoudt dat u voor het gebruik moet betalen.

Zo hebben een aantal grote beeldbanken in het verleden hun bezorgdheid geuit over het wijdverbreide misbruik van de Google Image Search-resultaten en over de manier waarop de indexering van stockfoto's de deur wagenwijd heeft opengezet voor gebruikers die zich schuldig maken aan schending van het auteursrecht.

Dit risico wordt grotendeels teniet gedaan door duidelijke informatie over en zelfs het filteren van stockfoto's. Het is ook sympathieker ten opzichte van zowel auteurs als beeldbanken, omdat het de auteursrechtelijke en licentievoorwaarden overzichtelijker en begrijpelijker zal maken.

In feite kunt u hierdoor makkelijker inzicht krijgen dat u voor een afbeelding moet betalen en waar u naartoe moet om een afbeelding rechtmatig te kunnen verkrijgen en de kunstenaars en agentschappen te kunnen betalen voor hun werk. Daarnaast hoeft u zich bij het gebruik van gelicentieerde stockfoto's niet druk te maken over het feit dat u door iemand wordt aangesproken die beweert dat u zijn of haar werk zonder toestemming gebruikt.

Een betere zoekervaring voor fotokopers

Iets wat door de Google productontwikkelaars rond de aankondiging van het stockfoto label wordt genoemd, is dat een veelgehoorde uitspraak van gebruikers is dat zij het gebruik van de eigen zoekmachines van de beeldbanken als moeilijk of onplezierig ervaren.

Alhoewel we van mening zijn dat de meeste grote beeldbanken beschikken over zeer geavanceerde, snelle en accurate zoekfuncties die bijzonder gebruiksvriendelijk zijn, begrijpen we dat niets zo makkelijk is dan Google te gebruiken voor het vinden van de benodigde afbeeldingen…. zoals we het ook voor heel veel andere zaken gebruiken.

Deze toekomstige functie zou dus wel eens precies kunnen zijn wat velen van u verwachten als het gaat om het online zoeken naar stockfoto's!

Begrippen die hiermee verband houden: Metadata en auteursrecht

Een ander interessant concept dat verschillende sprekers tijdens het CEPIC Congres 2019 hebben uiteengezet, is dat van de metadata van afbeeldingen en het belang van de bescherming van auteursrechten.

Zoals gezegd, een van de grootste problemen bij het zoeken naar afbeeldingen op Google is dat de auteursrechtelijke informatie ( tot dusver) voor de gewone gebruiker onduidelijk is. Veel mensen die veronderstellen dat via Google gevonden afbeeldingen gratis te gebruiken zijn en kunnen rekenen op allerlei juridische problemen, van schending van het auteursrecht en van ongeautoriseerd gebruik tot schending van het recht op privacy.

Zoals gezegd, een van de grootste problemen bij het zoeken naar afbeeldingen op Google is dat de auteursrechtelijke informatie ( tot dusver) voor de gewone gebruiker onduidelijk is. Veel mensen die veronderstellen dat via Google gevonden afbeeldingen gratis te gebruiken zijn en kunnen rekenen op allerlei juridische problemen, van schending van het auteursrecht en van ongeautoriseerd gebruik tot schending van het recht op privacy.

Google is, zoals reeds opgemerkt, niet van plan om specifieke licentie- en prijsbepalingen in het Google stockfoto label op te nemen. Maar door de licentie- en auteursrechtelijk beschermde status van deze afbeeldingen in de zoekresultaten te accentueren, zijn deze veel herkenbaarder en is het ook véél makkelijker om de betreffende beeldbank te traceren, zodat de procedure voor het verkrijgen van de licentie en het verkrijgen van de afbeeldingen op rechtmatige wijze kan worden afgehandeld.

Globaal gezien denken wij dat deze ontwikkeling van grote invloed kan zijn op de manier waarop u beeldmateriaal zoekt voor uw projecten.

Wat is uw mening over een nieuw stockfoto label op Google Image Search? Laat het ons weten!

Wilfred van der Zwaag
Wilfred van der Zwaag

Als marketingmanager richt ik mij vooral op de beeldbanken die in Nederland en België actief zijn, en zorg ik ervoor dat u altijd de nieuwste informatie en aanbiedingen krijgt. Ook kan ik u advies geven over rechtenvrije afbeeldingen, licenties, auteursrechten en gebruikstoepassingen van stockfoto's en -video's.

Geen recensies

Laat een reactie achter

Stockfoto's
Logo