Privacybeleid

1. Privacybeleid

Algemene informatie

De volgende informatie is een eenvoudige uitleg van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Onder persoonsgegevens worden alle gegevens verstaan waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring onder deze tekst.

Het verzamelen van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt door de exploitant van de website uitgevoerd. Zijn contactgegevens vindt u in het Impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn overwegend technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of het tijdstip waarop de pagina wordt bezocht). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

De gegevens worden deels verzameld om de website probleemloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u ten aanzien van uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht te verzoeken om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Mocht u vragen hebben over de bescherming van gegevens, dan kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat in het Impressum staat vermeld. Tevens heeft u het recht om beroep aan te tekenen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

Het gebruik van cookies en analyseprogramma's

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch geëvalueerd worden. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Meer informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring.

U kunt tegen deze analyse bezwaar maken. In deze privacyverklaring vertellen wij u over de mogelijkheden die u hebt om bezwaar aan te tekenen.

2. Algemene informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en conform deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u gebruik maakt van deze website worden er verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Onder persoonlijke gegevens worden gegevens verstaan waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt toegelicht welke gegevens wij verzamelen en voor welk doel. Ook wordt aangegeven hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij willen u erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet (bijv. communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke organisatie

De verantwoordelijke organisatie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Idenio GmbH
Christopher Kraft (GF)
Wissmannstr. 30
50823 Keulen

Telefoon: +4922828692180
E-Mail: stockfotos.nl

De verantwoordelijke organisatie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens ( bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Het intrekken van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkende processen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u daarvoor hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot en met de intrekking wordt niet aangetast door de intrekking.

Het recht van bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Bij overtreding van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht hiertegen bezwaar aan te tekenen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor kwesties op het gebied van gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van het land waarin onze onderneming is gevestigd. Een overzichtslijst van de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Het recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om de gegevens die we met uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch verwerken, in een gangbaar, machinaal leesbaar bestandsformaat aan u of aan derden ter beschikking te stellen. Indien u verzoekt om directe gegevensoverdracht aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren als dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-encryptie

Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie voor veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als beheerder van de website toestuurt. Een geëncrypteerde verbinding is te herkennen doordat de adresregel van de browser verandert van “http://” naar “https://” en aan het slotsymbool in de browserregel.

Bij een geactiveerde SSL- of TLS-encryptie kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden worden gelezen.

Gegevens corrigeren, blokkeren of verwijderen

U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst, de ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens op elk gewenst moment te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen. Mocht u toch nog vragen hebben over uw persoonlijke gegevens, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het Impressum vermelde adres.

Bezwaren tegen reclamemails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de verplicht in het Impressum gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De beheerders van deze pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om in geval van ongevraagde reclame-informatie, zoals spam e-mails, gerechtelijke stappen te ondernemen.

3. Het verzamelen van gegevens op onze website

Cookies

Sommige webpagina's bevatten zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen.

Open Cookie Settings or Change your Settings

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessie-cookies”. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw computer opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het voor ons mogelijk uw browser bij een volgend bezoek aan onze website te herkennen.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Wanneer cookies gedeactiveerd worden, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies, die nodig zijn om het elektronische communicatieproces te realiseren of om bepaalde door u gewenste functies uit te voeren (bijv. winkelmandje-functie), worden opgeslagen op basis van art. 6, lid 1, sub f van het DSGVO. De beheerder van de website heeft een wettig belang bij de opslag van cookies voor een technisch probleemloze en geoptimaliseerde levering van haar diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

Cookie List

Essentiële

Essentiële cookies maken basisfuncties mogelijk en zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website.

Google Tag Manager

NameGoogle Tag Manager
ProviderGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
PurposeCookie by Google used to control advanced script and event handling.
Privacy Policyhttps://policies.google.com/privacy?hl=en
Cookie Expiry2 Years

Statistieken

Statistische cookies verzamelen anoniem informatie. Deze informatie helpt ons te begrijpen hoe onze bezoekers onze website gebruiken.

Clicky

NameClicky
ProviderRoxr Software Ltd
PurposeThis website uses Clicky, a web analytics service provided by Roxr Software, Ltd. Clicky uses “cookies” which enable us to analyze anonymously how visitors use our website.
Privacy Policyhttps://clicky.com/terms/privacy
Host(s)clicky.com, in.getclicky.com
Cookie Name_jsuid,cluid,_first_pageview
Cookie Expiry13 Months

Google Analytics

NameGoogle Analytics
ProviderGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
PurposeCookie by Google used for website analytics. Generates statistical data on how the visitor uses the website.
Privacy Policyhttps://policies.google.com/privacy?hl=en
Cookie Name_utm*
Cookie Expiry2 Years

Clarity

NameClarity
ProviderMicrosoft
PurposeWe improve our products and advertising by using Microsoft Clarity to see how you use our website. By using our site, you agree that we and Microsoft can collect and use this data. Our privacy statement has more details
Privacy Policyhttps://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
Host(s)microsoft.com
Cookie Name_clck, _clsk, CLID
Cookie Expiry13 months

Server logbestanden

De aanbieder van de webpagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server logbestanden, die uw browser ons automatisch toestuurt. Deze zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Besturingssysteem
  • Verwijzing URL
  • Hostnaam van de computer
  • Tijdstip van het serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen gecombineerd.

De basis voor gegevensverwerking wordt gevormd door artikel 6, lid 1, sub f van het DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst of het nemen van maatregelen vóór het sluiten van een overeenkomst toestaat.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stelt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daarin hebt opgegeven, opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van de aanvraag en bij eventuele aanvullende vragen. Wij zullen deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven.

De in het contactformulier ingevulde gegevens worden daarom uitsluitend met uw toestemming verwerkt (art. 6, lid 1, sub f van het DSGVO). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het enige wat u daarvoor hoeft te doen, is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die tot aan de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onveranderd.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens behouden wij tot u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag wordt ingetrokken of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw aanvraag is verwerkt). Bindende wettelijke bepalingen – met name de bewaartermijnen – blijven van kracht.

4. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalyse-service Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

Cookies van Google Analytics worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, sub f van het DSGVO. De beheerder van de website heeft een wettig belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel de website als de reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Op deze website hebben we de functie IP-anonimisering geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google in de lidstaten van de Europese Unie, of andere staten die partij zijn bij de EER-overeenkomst, ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Slechts in exceptionele gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de exploitant van de website andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan te bieden. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Browser plug-in

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen door in uw browser de daarvoor bestemde instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook het verzamelen door Google van de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door het downloaden en installeren van de browser plug-in die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Het verhinderen van het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een Opt-out-cookie geïnstalleerd die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics uitschakelen.

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

De verwerking van contractgegevens

Wij hebben een contract met Google afgesloten voor de opdrachtverwerking van gegevens en hebben de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten voor het gebruik van Google Analytics volledig geïmplementeerd.

Clicky

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalyse-service Clicky. De provider is Roxr Software Ltd, 10883 SE Main St #201, Milwaukie, OR, 97222, Verenigde Staten.

Clicky gebruikt zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk naar een server van Google in de VS overgebracht en daar opgeslagen.

De cookies van Google Analytics worden opgeslagen op basis van art. 6, lid 1, sub f van het DSGVO. De beheerder van de website heeft een wettig belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel de website als de reclame-uitingen te optimaliseren.

Browser instellingen

U kunt het gebruik van cookies verhinderen door in uw browser de daarvoor bestemde instellingen te wijzigen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt verhinderen dat Clicky uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Op de gelinkte website kunt u vervolgens Clicky deactiveren. Er wordt een Opt-out-cookie geplaatst die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Clicky deactiveren.

Voor meer informatie over hoe Clicky met gebruikersgegevens omgaat, kunt u het privacybeleid van Clicky raadplegen: https://clicky.com/terms/privacy

Microsoft Clarity

Heat mapping-services worden gebruikt om de gedeelten van deze Website weer te geven waar gebruikers het vaakst interacties mee hebben. Dit laat zien waar de aandachtspunten zich bevinden. Deze services maken het mogelijk om webverkeer te monitoren en analyseren en het gedrag van Gebruikers bij te houden.

We werken samen met Microsoft Clarity en Microsoft Advertising om vast te leggen hoe u onze website gebruikt en ermee omgaat door middel van gedragsgegevens, heatmaps en sessieherhalingen om onze producten/diensten te verbeteren en op de markt te brengen. Gegevens over websitegebruik worden vastgelegd met behulp van eerste en derde cookies en andere trackingtechnologieën om de populariteit van producten/diensten en online activiteit te bepalen. Daarnaast gebruiken we deze informatie voor websiteoptimalisatie, fraude-/beveiligingsdoeleinden en reclame. Ga voor meer informatie over hoe Microsoft uw gegevens verzamelt en gebruikt naar de Privacyverklaring van Microsoft

5. Nieuwsbrief

Nieuwsbrief gegevens

Als u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief die op de website wordt aangeboden, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Er zullen geen verdere gegevens worden verzameld of uitsluitend op basis van vrijwilligheid. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het verzenden van de gevraagde informatie en zullen deze niet aan derden verstrekken.

De verwerking van de gegevens in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend na uw toestemming plaats (art. 6, lid 1, sub f van het DSGVO). U kunt op elk gewenst moment uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief intrekken, zoals bijvoorbeeld via de link “afmelden” in de nieuwsbrief. De intrekking heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking.

De gegevens die u ons verstrekt om u aan te melden voor de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en vervolgens verwijderd. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledenbestand) worden hierdoor niet beïnvloed.

ActiveCampaign

Deze website maakt gebruik van de diensten van ActiveCampaign voor het versturen van nieuwsbrieven. De provider is ActiveCampaign, LLC, 1 North Dearborn Street, Suite 500, Chicago, IL 60602, Verenigde Staten.

ActiveCampaign is een dienst waarmee de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. Gegevens die u in het kader van de aanmelding voor een nieuwsbrief invoert (bijv. e-mailadres), worden op de servers van ActiveCampaign in de VS opgeslagen.

ActiveCampaign is overeenkomstig het ” EU-VS-privacy-Shield” gecertificeerd. Het “Privacy-Shield” is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS om de naleving van de Europese privacynormen in de VS te waarborgen.

We kunnen onze nieuwsbrief campagnes analyseren met behulp van ActiveCampaign. Wanneer u een e-mail opent die met ActiveCampaign is verzonden, maakt een bestand in de e-mail (een webbaken of web beacon genoemd) verbinding met de servers van ActiveCampaign in de VS. Hiermee kan worden vastgesteld of een nieuwsbrief is geopend en op welke links er is geklikt. Tevens wordt technische informatie vastgelegd (bijv. tijdstip van aanvraag, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet aan de desbetreffende nieuwsbriefontvanger ter beschikking worden gesteld. Ze worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbrief campagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven nog beter op de belangen van de ontvangers af te stemmen.

Wanneer u niet wilt dat ActiveCampaign een analyse uitvoert, dient u zich af te melden voor de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief vermelden wij hiervoor een link. U kunt zich ook rechtstreeks op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

De verwerking van de gegevens vindt plaats op grond van uw toestemming (art. 6, lid 1, sub f van het DSGVO). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken door u voor de nieuwsbrief af te melden. De intrekking heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen.

De gegevens die u verstrekt om u te abonneren op de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en wordt deze worden na afmelding van de nieuwsbrief vervolgens van onze servers en van de servers van ActiveCampaign verwijderd. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledenbestand) worden hierdoor niet beïnvloed.

Het privacybeleid van ActiveCampaign vindt u hier: https://www.activecampaign.com/tos/.

Overeenkomst inzake gegevensverwerking

Wij hebben met ActiveCampaign een overeenkomst voor de verwerking van gegevens gesloten, waarin wij ActiveCampaign verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden te verstrekken. Meer informatie vindt u op: https://www.activecampaign.com/blog/activecampaign-gdpr-update-december-2017.

6. Plug-ins en tools

Affilimate

Deze dienst volgt klikken en weergaven van affiliate links op mijn site. U kunt hun privacybeleid hier lezen.

Intercom

19.1 Om de gebruikerservaring in onze applicaties te verbeteren, maken wij gebruik van de intercomservice (Intercom, Inc., een Delaware-corporatie die gevestigd is in 55 2nd Street, 4th Fl., San Francisco, CA 94105, USA) voor het versturen van berichten per e-mail en voor live chats. Wij verstrekken bestandsgegevens (e-mail, naam, bedrijfsnaam) en gebruiksgegevens op grond van onze wettelijke belangen (d.w.z. ons belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons onlineaanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub f van het DSGVO). Hiertoe hebben we een contract gesloten met Intercom met zogenaamde standaardclausules waarin Intercom zich verplicht om gebruikersgegevens alleen volgens onze instructies te verwerken en te voldoen aan het niveau van gegevensbescherming volgens de EU. Intercom is gecertificeerd volgens het Privacy Shield Agreement en garandeert daarmee te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNQvAAO&status=Active

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de site van Google YouTube. Deze website wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Bij een bezoek aan een van onze pagina's met een plug-in van YouTube wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u hebt bezocht.

Wanneer u op uw YouTube-account bent ingelogd, kunt u YouTube toestaan uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. Dit kunt u verhinderen door u af te melden bij uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is van belang voor een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een rechtmatig belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub f van het DSGVO.

Meer informatie over hoe wij omgaan met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Deze website maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen van Google om lettertypen uniform te kunnen weergeven. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de gewenste webblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Om dit te doen moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres is geopend. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aansprekende presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een rechtmatig belang zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, sub f van het DSGVO.

Indien uw browser geen weblettertypen ondersteunt, gebruikt uw computer een standaard lettertype.

Meer informatie over Google Web Fonts kunt u vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Stockfoto's
Logo